Takdim
Babasını 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmişti.
Kardeşini ise 2. Dünya Savaşı'nda Almanya saldırısında kaybetti.

Bu kayıplar onu derinden etkilemiş ve hayatını totalitarizm ile savaşmaya adamıştı. Yaşadığı ülke İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Nazi Almanyası gibi endüstrisini kamulaştırıyor, planlamacılığa yöneliyor ve gittikçe daha devletçi bir hal alıyordu.

Yaklaşan tehlikenin farkındaydı.

Tam da bu dönemde Avusturyalı filozof Hayek'in eşsiz eseri "Kölelik Yolu"nu okudu.
Sadece eseri okumakla kalmadı, London School of Economics'e eserin yazarı ile tanışmaya gitti.
Hayek ile yaptığı sohbetlerin birinde politikaya girme planlarını anlattı.
Her geçen gün liberal değerlerden uzaklaşan ülkesini ve toplumunu dönüştürmek için politikaya girmek istiyordu.

Hayek bu fikre karşı çıktı.

Eğer daha özgür bir ülke hayali kuruyorsa "politikadan uzak durması gerektiğini, onun yerine düşünce kuruluşlarının, akademisyenlerin ve üniversitelerin çok daha etkili araçlar olacağını" söyledi.

Filozof Hayek fikirlerdeki değişimin toplumların değişimine neden olacağını, öncelikle geniş kitlelere özgürlük düşüncesini yaymak gerektiğini, düşüncelerden etkilenen toplumun politikacıları zaten etkileyeceğini yarım asırdan fazla bir süre önce söylüyordu.

O gün Hayek ile konuşarak politika yapmaktan vazgeçen kişi, ölmeden önce 11 ülkede 18 düşünce kuruluşunun ortaya çıkmasını sağlamış ve bıraktığı miras ile dünya üzerinde 150'ye yakın düşünce kuruluşunun desteklenmesini sağlamış olan Sir Anthony Fisher idi.

İşte "Özgür Toplumun Değerleri" adlı çalışma da Sir Anthony Fisher'ın mirasının bir ürünü. Bu çalışma 70'in üzerinde filozofun, akademisyenin ve yazarın toplamda 101 makalesini içeriyor. Tam da Hayek'in Fisher'a dediği gibi "geniş kitlelere özgürlük düşüncesini yaymak için" 101 makale ve onlarca özgürlükçü söz bir araya getirildi.

Bu 101 makalenin tek ortak özelliği özgürlüğün temel değerlerinden bahsediyor olmaları değil, aynı zamanda herkes tarafından anlaşılabilecek akıcılıkta ve açıklıkta kaleme alınmış olmalarıdır. Bu çalışma sadece üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin değil, lise öğrencilerinin ve her meslekten insanın da faydalanabileceği bir çalışmadır. Sadece politika, tarih, sosyoloji, ekonomi, felsefe, hukuk, uluslararası ilişkiler alanlarında okuyanların değil, özgür bir toplumun değerlerinin neler olabileceğini merak eden her kesimin ve yaş grubunun faydalanabileceği bir çalışmadır.

Bu çalışmanın ortaya çıkış sürecinde yer alan kişiler ve çalışmanın kendisi ile ilgili daha fazla bilgiyi "Çalışma Hakkında" ve "Katkı Sunanlar" bölümlerinde okuyabilirsiniz.

Umuyoruz ki burada yer alan -Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş- 101 makale, "Özgür Toplumun Değerleri" adlı derlememiz vesilesiyle nesiller boyu okunacak, fikir tartışmalarını tetikleyecek, sadece entelektüeller arasında değil toplumun her kesiminde kendisine yer bulabilecek ve daha özgür bir toplum hayali kuranların çabalarına bir nebze katkıda bulunabilecektir.

Volkan Ertit
Özgür Toplumun Değerleri Proje Koordinatörü

3H Hareketi
3H Hareketi; Hürriyet, Hukuk, Hoşgörü gibi değerlerin siyasi ve toplumsal hayatımızda bilinçli ve samimi bir şekilde yer bulmasını arzu eden ve bu yönde çalışmalarda bulunan sivil bir gençlik hareketidir. Bu amaçla, akademisyen, gazeteci ...
Liberal Düşünce Topluluğu
1992'de Ankara'da kurulan LDT, medeniyetin temelinde yatan fikrî geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını; özgürlük, özel mülkiyet, piyasa ekonomisi, insan hakları, hürriyetçi demokrasi, hukukun hâkimiyeti, adalet, barış, hoşgörü ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt