Çalışmaya Katkı Sunanlar
"Çalışma Hakkında" adlı bölümde bahsettiğimiz tüm bu düşüncelerin ve değerlerin size ulaşmasına, liberalizmin anlam kaymasına uğramadan Türkiye'de her geçen gün daha tanınır hale gelmesine ve Türkiye'de liberal fikirlerin entelektüel dünyaya hakim olmasına bir düşünce kuruluşu ön ayak oldu. Eğer o düşünce kuruluşu olmasaydı, bu çalışmada yer alan yazıların çok büyük çoğunluğu ya çevrilmeyi bekliyor olacak ya da onları yazacak Türkiyeli yazarların bir şekilde liberal fikirler ile tanışması gerekecekti. Zira o düşünce kuruluşu olmasaydı ne liberalizm biliniyor olacaktı bu ülkede şu anda bilindiği gibi, ne de sağ ve sol kolektivist fikirlere karşı birey özgürlüğünü temel alan bir alternatif oluşacaktı. O düşünce kuruluşunu, yani Liberal Düşünce Topluluğu'nu kuran ve bugün onu bölgesinin en saygın think-tanklerinden biri haline getiren başta Atilla Yayla ve Mustafa Erdoğan olmak üzere, LDT'nin tüm emekçilerine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca "Özgür Toplumun Değerleri" projesi için Liberal Düşünce Topluluğu'nun kütüphanesini sabahlara kadar kullanmamızı sağlayan, 20 seneye yakın bir zamanda oluşturulmuş muazzam bir liberal külliyattan sonsuz şekilde faydalanmamız için tüm desteğini sağlayan, çalışmanın içeriği ve yapısı ile ilgili hayat kurtaran fikirlerini paylaşmaktan çekinmeyen ve her sıkıştığımız noktada bir danışman olarak sabırla bize yol gösteren Liberal Düşünce Topluluğu'nun Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.

Yayımlamış oldukları makaleleri kullanmamız için izin veren Liberte Yayınları'na, Plato Film Yayınları'na, Ebabil Yayınları'na, BilgeSu Yayınları'na, Palme Yayınları'na, Oreon Yayınları'na, Orient Yayınları'na, Liman Yayınlarına, Adres Yayınları'na çok teşekkür ediyoruz.

"Özgür Toplumun Değerleri" projesi için sadece LDT kütüphanesinde çalışırken değil, ona ulaşılabilecek her an yazıların editlenmesi konusunda hiç bıkmadan sıkılmadan bütün içtenliği ile bilgilerini bizimle paylaşan Liberte Yayınları editörü Selçuk Durgut'a, yazarlar ve kaynaklar ile ilgili pratik bilgileri bulmamıza yardımcı olan LDT'den Muhsin Doğan'a ve Necip Temizgül'e, verimli bir çalışma ortamı için büyük yardımları olan LDT'den Serpil Koçtürk'e, Arda Akçiçek'e ve Hayala Halilli'ye çok teşekkür ediyoruz.

Çalışmanın başlangıcı için yapılması gereken ön raporlamayı günlerini LDT kütüphanesinde geçirerek büyük bir titizlik ile hazırlayan Ankara Üniversitesi'nden Tuna Saral'a,

Yazıların seçimi konusunda entelektüel desteklerini esirgemeyen liberalizm konusunda genç yaşında muazzam bir kütüphaneye sahip olan Ankara Üniversitesi'nden Ahmet İhsan Kaya'ya, aynı zamanda 3H Hareketi üyesi olan Bilkent Üniversitesi'nden Berk İdem'e ve Bilgi Üniversitesi'nden Ünsal Çetin'e,

Çalışmamız içerisinde yer alan ancak telif hakları konusunda sorunlar yaşadığımız yazılar için gerekli uluslararası izinleri alan, "Özgür Toplumun Değerleri" projesinin geniş kesimlerce bilinmesi için maddi manevi desteğini her zaman sağlayan Network For a Free Society başkanı Linda Whetstone'a,

Yazarların kısa özgeçmişlerini bulma konusunda muazzam yardımları için Marmara Üniversitesi'nden 3H Hareketi üyesi Meryem Doğan'a,

Daha önce Türkçe'de yayımlanmamış makalelerin ve filozoflara ait sözlerin çevirilerini yapan, makalelerin içeriklerinden onların nasıl düzenleneceğine kadar hem teorik hem de pratik anlamda çalışmanın en ufak detaylarında dahi emeği olan Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden Merih Cibiş'e,

Kimi zaman finallerine dahi çalışmayı bırakıp bu çalışmanın ortaya çıkması için emek harcayan, kendisinden "acaba şunu da yapmamız mümkün mü" sorusu altında dileğimiz her şeyi aynı anda önümüze sunan, teknik işlerin tamamından sorumlu olduğu halde katıksız özgürlükçülüğü ile içeriğin zenginleşmesine de katkı sunan, aynı anda birden çok alanda var olan Rönesans devrinin insanlarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 3H Hareketi üyesi Tolga Kurt'a,

Son olarak bu çalışmanın ortaya çıkması için gerekli olan özgüveni sağlayan, süreç içerisinde karşılaşılan sorunları çözmek için ellerindeki tüm imkânları seferber eden, Türkiyeli gençlerin liberal kelimesini daha sık duymalarını sağlayan, hem eylemleri hem de düzenledikleri entelektüel faaliyetler ile sadece Türkiye'de değil, kendi kıtasında önder bir gençlik kuruluşu olan, bu çalışmanın Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşması için canla başla çalışan 3H Hareketi'nin değerli üyeleri Alper Akalın, Medeni Sungur, Ekin Can Genç, Mustafa Aslan, Kürşat Çetinkoz, Aziz Sağlam, Furkan Menekşe, Kadir Amarat, Kerem Bakır, Soner Tunceli, Tuğba Ünal, Sarven Dikran Şeşetyan, Ülkü Doğan ve diğer 3H Hareketi üyelerine çok teşekkür ediyoruz.

Dileriz ki bu çalışmanın içeriği birçok fikri tartışmanın derinleşmesine katkı sunsun, özgürlükçü fikirlerin daha geniş kitleler tarafından bilinmesine vesile olsun, arkadaş sohbetlerinde, paylaşım sitelerinde, akademik dergilerde ve hatta gazetelerde kendine yer bulsun. Hem ufuk açıcı olsunlar hem de kıyasıya eleştirilsinler.

Günün sonunda da "özgürlük" kazansın.

Volkan Ertit
Özgür Toplumun Değerleri Proje Koordinatörü

"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt