Kemalizme Liberal Açıdan Bakınca
Yazar Hakkında:
1957'de Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi'nde ekonomi lisansından sonra aynı üniversitede 1983'de kamu yönetimi mastırını, 1986'da da siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde çalışmalarına devam etti. Meslek hayatı boyunca Londra Üniversitesi, George Mason Üniversitesi, Buckingham Üniversitesi gibi önemli okullarda ders vermiş olan Yayla ayrıca 1994 senesinde bir grup arkadaşıyla akademik çalışmalar yaptığı Liberal Düşünce Topluluğu'nu kurdu.
Günümüz Türkiye'sinde liberal düşüncenin gelişimine büyük etki eden Yayla'nın ayrıca Türk Demokrasi Vakfı, Mont Pelerin Cemiyeti, Yorktown Internet University ve Center for New Europe Türk Siyasi İlimler Derneği'nde üyeliği ve çalışmaları bulunmaktadır. Liberal Düşünce Topluluğu'nun yayımladığı "Liberal Düşünce" ve "Piyasa" dergilerinin uzun dönem editörlüğünü yapmış olan Yayla, Türkiye'de Liberalizm fikrinin gelişmesine neden olan en önemli figürlerinden biridir.
Yazarla İletişime Geçmek İçin:
atillayayla@yahoo.com
Yayınlandığı Kaynak:
Liberal Düşünce Dergisi
Yayınlandığı Tarih:
Güz 2004
Yayın Evi:
Liberte Yayınları, Ankara
Sayı:
36
Sayfa:
5-26
Makale Hakkında:
Bu makale Türkiye'de çok önemli bir boşluğun doldurulmasına öncü olmuştur. Kemalizmi liberal perspektiften "sistematik" şekilde inceleyen ve değerlendiren Atilla Yayla'nın bu eseri Kemalizmin teorisinin ne olduğunu, Kemalizm adı altında ortaya konan politikaların özgür düşünce ile ne kadar paralellik gösterdiğini, Kemalizmin politik, kültürel ve ekonomik söylemlerinin altında yatan sebep-sonuç ilişkilerini inceliyor. Yayla, öncelikle, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine dair halkın gerçek sandığı birçok tarihi bilginin eksikliğine, yanlışlıklarına ve belli çevrelerce bilerek çarpıtılmasına değiniyor. Yayla, özellikle 1923'ten önceki politik ve kültürel hayatın belleklerdeki tasvirinin değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Tarihsel altyapıyı verdikten sonra da çarpıcı ve ezber bozucu sorular (altbaşlıklar) ile okuyucunun Kemalizm ile ilgili şu ana kadar bildiklerini tekrar gözden geçirmesine neden oluyor. "Cumhuriyet Yeryüzü Tanrısı mı? Tek Parti Yönetimi: Otoriteryen mi, Totaliteryen mi? Kemalizm Bir Din midir? Atatürk Kemalist miydi?" gibi sorulara yanıtlar arayan Yayla, liberalizmi referans alarak Kemalizmin neden evrensel bireysel hak ve özgürlükler ile uyuşmadığını kendine has o saygın üslubu ile okuyucuya sunuyor.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt