Frédéric Bastiat'nın Serbest Ticaret Savunusu ve Onun Devlet Fikri
Yazar Hakkında:
2004 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede siyaset bilimi üzerine yüksek lisansını Frédéric Bastiat'nın siyaset felsefesi üzerine yazdığı tez ile 2007'de tamamlamıştır. Kalkan, siyaset bilimi alanındaki doktora çalışmalarına "Klasik Liberalizm Geleneğinde Kendiliğinden Doğan Düzen Kavramının Gelişimi" başlıklı tezi ile Gazi Üniversitesi'nde devam etmektedir. 2010-2011 öğretim yılında Arizona Üniversitesi'nde tez çalışmalarına devam etmiştir. 2005-2009 yılları arasında Liberte Yayınlarında genel yayın yönetmeni olarak çalışmış olan Kalkan, 2009 yılından beri Hitit Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.
Yazarla İletişime Geçmek İçin:
bgrkalkan@yahoo.com
Yayınlandığı Kaynak:
Yüksek Lisans Tezi - Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Dalı
Yayınlandığı Tarih:
2007
Sayfa:
3. Bölüm: 64-104, 5. Bölüm:150-177
Makale Hakkında:
"Sosyalizm ve muhafazakârlık ile birlikte dünyadaki en önemli ideolojilerden biri olan liberalizm, Türkiye'de çok konuşulan ve tartışılan bir fikrî akım olmakla birlikte, liberalizmin felsefî temellerini atmış filozoflar hakkındaki literatür çok zengin değildir. Adam Smith ve John Locke gibi tanınmış filozofların dışında kalan kimi önemli liberal düşünürler Türkiye'de ya hiç tanınmamakta ya da tamamen ihmal edilmektedirler. 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, klasik liberal bir düşünür ve iktisatçı olan Frédéric Bastiat da liberal düşünürlere yönelik bu genel ihmalden en fazla etkilenmiş isimlerdendir." diye yazmış yüksek lisans tezinin önsözüne Buğra Kalkan. 19. yüzyılda yaşamış en etkili liberallerden olan Bastiat, sadece iktisat ile uğraşmamış aynı zamanda gazetecilik ve milletvekilliği de yapmıştır. Hayatı boyunca devletçilerin muhalefeti ile karşılaşmış olan Bastiat'nın "fikirlerini ve hayatını tarihsel ve felsefî arka planıyla geniş bir şekilde" ele alan Buğra Kalkan, yüksek lisans tezini Bastiat'yı Türk siyaset ve sosyal bilimler literatürüne tanıtmak için kaleme aldığını ifade ediyor. Hele ki Bastiat'nın Karl Marx ile aynı yıllarda yaşamış olduğu gerçeği de göz önüne alınca daha iyi anlaşılıyor Kalkan'ın çalışmasının önemi.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt