Bir Özgürlük Sorunu Olarak Zorunlu Din Dersi
Yazar Hakkında:
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktorasını Birmingham Üniversitesi'nde "Gazali, Ataullah el İskenderi ve Muhammed İkbal Bağlamında Din Psikolojisinde İbadet" başlıklı çalışması ile 2001 yılında tamamlamıştır. Sambur'un din özgürlüğü, İslâm ve demokrasi, Hıristiyan teolojisi, modern İslâm düşüncesi, İslâm mistisizmi, dünya dinlerinde ruhaniyet, dinler-arası ilişkiler, din ve küreselleşme konularında çalışmaları bulunmaktadır. Sivildüşünce.com, Stratejikboyut.com gibi çeşitli sitelerde yazarlık yapan Sambur, Liberal Düşünce Topluluğu'nun Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi'nin direktörüdür.
Yazarla İletişime Geçmek İçin:
bsambur@yahoo.co.uk
Yayınlandığı Kaynak:
http://www.hurfikirler.org
Yayınlandığı Tarih:
2007
Makale Hakkında:
12 Eylül 1980 darbesi ile beraber zorunlu din dersi de öğrencilerin hayatına girdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da ortaya koyarak Bilal Sambur din eğitimi ve öğretiminin devletin işi olmadığını söylüyor. Ona göre devletin insanlara neye inanacaklarını ya da nasıl ibadet edeceklerini söyleme hakkı ve görevi yok. Sambur'a göre din eğitiminin devlet tarafından verilmesi, bütün din özgürlüğü ihlallerinin özünü oluşturmakta. Dini ve ulusal birlik adı altında zorunlu olan din derslerinin yerine bireysel özgürlük kavramını esas alan sivil, liberal ve demokratik bir anlayışın geliştirilmesine ihtiyaç vardır diyen Sambur, devletin din eğitimiyle ilişkisi en az seviyeye çekilmeli, din eğitimi ise sivil bireylere ve gruplara bırakılmalıdır diyor. Devletin asli görevinin bütün inançlara karşı tarafsız olması ve hepsinin din özgürlüğünü koruması olduğunu belirten Sambur, dine olan devlet müdahalesinin sosyal barış ve çoğulculuk ilkesi ile bağdaşmayacağını vurguluyor makalesinde.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt