Küreselleşen Bir Dünyada Regülasyon
Yazar Hakkında:
Fuat Oğuz: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yapan Doç. Dr. Fuat Oğuz, yüksek lisans ve doktorasını sırasıyla; Amerikan Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Karaelmas Üniversitesi, George Mason Üniversitesi ve New York Üniversitesi gibi pek çok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Şu anda Başkent Üniversitesi'nde Ekonomiye Giriş, Mikroekonomik Teori, Hukuk ve Ekonomi derslerine girmektedir. Devam eden çalışmaları arasında, ‘Can Law Impose Competition? A Critical Discussion and Evidence from the Turkish Experience' ve ‘Anayasa ve Ekonomi' yer almaktadır.

Orhan Çakmak:1973 Elazığ doğumludur. Lisansını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını "Vergiler ve Gelir Dağılımı" konusuyla Dokuz Eylül Üniversitesi, doktorasını "girişimcilik" konusunda Hacettepe Üniversitesi'nde yapmıştır. Farklı üniversitelerde Türkiye Ekonomisi, Türk Vergi Sistemi, Devlet Bütçesi, İktisadi Düşünce Tarihi, Maliye Politikası, Kamu Finansman Politikası, Kamu Harcama Hukuku, Kamu Ekonomisi ve Endüstri İktisadı derslerini lisans ve lisansüstü düzeyde vermiştir. 2004-2006 yılları arasında TOBB Başkanlık müşavirliğini yapmış, TOBB bünyesinde oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri kurucu müdürü olmuş ve AB normlarına uygun olarak NACE sınıflandırmasına göre oluşturulmuş 52 farklı sektörün koordinatörlüğünü yürütmüştür. Orhan Çakmak, Halen Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda öğretim üyesidir.
Yazarla İletişime Geçmek İçin:
foguz@baskent.edu.tr, orhancakmak@hotmail.com
Yayınlandığı Kaynak:
Liberal Düşünce Dergisi
Yayınlandığı Tarih:
Kış-Bahar 2002
Yayın Evi:
Liberte Yayınları, Ankara
Sayı:
25-26
Sayfa:
143-153
Makale Hakkında:
Devletin ekonomiye müdahalesinin (regülasyon) servet yaratmadığı, aksine var olan serveti belli kesimlere rant olarak sunduğu artık bilinmeyen bir gerçek değildir. Fuat Oğuz ve Orhan Çakmak bu gerçekten yola çıkarak regülasyonların nasıl ortaya çıktığını, küreselleşme ile geçirdiği evrimi, yeni-dünyada regülasyonun yerini ve en önemlisi devletin ekonomiye müdahalesinin neden kardan çok zarar getirdiğini açık örnekler ile okuyucuya sunuyorlar. Regüle edilmiş bir ekonomide önemli olanın kar artırıcı faaliyetler değil, rant artırıcı faaliyetler olduğunu vurgulayan yazarlar tarihsel perspektiften Türkiye'nin (de)regülasyon sürecini okuyucu ile paylaşıyorlar.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt