Liberalizm
Çevirmen:
Ünsal Çetin
Yazar Hakkında:
1899'da Viyana'da doğmuştur. I. Dünya Savaşı sonrası sosyal bilimlere yönelerek Viyana Üniversitesi'nden 1921'de hukuk, iki sene sonra da siyaset bilimi doktorası almıştır. Ludwig von Mises'ten etkilenerek liberalizm disiplinini iktisat ve siyaset felsefesi gibi birçok alanda savunan düşünür, serbest piyasa fikrinin felsefi savunucularındandır. Avusturya İktisat Okulu'nun 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Hayek, 1974'te Nobel Ekonomi Ödülü'nü rakibi Gunnar Myrdal ile paylaşmıştır. Merkezi ekonomik planlamanın insanların özgürlüklerini ve ihtiyaçlarını kısıtlayacağı tezini vurgulamış, çoğulculuğu ve iktisadi sübjektivizmi savunmuştur. Kölelik Yolu (The Road of Serfdom) bu savununun sembolleşen eserlerinden olmuş ve zamanın dünya liderlerini etkilemiş eserlerden biridir.
Yazar ve Eserleri Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin:
http://hayekcenter.org/
http://www.thehayekprophecies.com/
Yayınlandığı Kaynak:
Liberal Düşünce Dergisi
Yayınlandığı Tarih:
Yaz 2009
Yayın Evi:
Liberte Yayınları, Ankara
Sayı:
55
Sayfa:
197-223
Makale Hakkında:
Koca koca ciltler tutacak bir konuyu böylesine akıcı, anlaşılır ve sistematik şekilde ele alan kişinin, konu liberalizm ise, Friedrich August von Hayek olması şaşırtıcı değil. Hayek, liberalizmin Klasik ve Orta Çağ'a uzanan köklerinin neler olduğunu, neden Kıta Avrupası liberalizmi ile Klasik İngiliz liberalizmi arasında fark olduğunu tarihsel perspektiften okuyucuya sunuyor. Hayek'in makalesi liberalizmin özgürlük anlayışından onun hukuk ve adalet anlayışına, liberal bir sistemde hükümetlerin-devletlerin görev sınırlarından eşitlik ve demokrasi gibi kavramların liberalizm ile ilişkisine ve de özgür bir toplumun nasıl olması gerektiğine dair sunduğu bilgiler ile bir referans eser niteliğinde. Ünsal Çetin'in mükemmel çevirisi ile liberalizm ile ilgili en temel konular hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için tarihsel perspektifi de içinde barındıran eşsiz bir makale.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt