Kamu Yararı Kavramı
Yazar Hakkında:
1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Chicago Üniversitesi "Student-at-Large" programına devam etti. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. 1992-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Departmanında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli uluslararası projelerde uzman olarak çalışan Korkut, Hacettepe Üniversitesi'nde insan hakları hukuku konusunda ders vermektedir. Korkut'un insan hakları, ayrımcılık, eşitlik vb. konularda pek çok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.
Yazarla İletişime Geçmek İçin:
leventkorkut@gmail.com
Yayınlandığı Kaynak:
Liberal Düşünce Dergisi
Yayınlandığı Tarih:
Güz 2006
Yayın Evi:
Liberte Yayınları, Ankara
Sayı:
44
Sayfa:
77-98
Makale Hakkında:
Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının birçok yerinde "kamu yararı" ifadesi kullanılıyor. Bu maddelerin çoğunda "kamu yararı" kavramı bireylerin haklarının devlet tarafından gasp edilebileceği anlamını taşıyor. İşin ilginç tarafı ise böylesine çokça adından söz edilen kavramın ne olduğuna dair bir görüş birliğinin olmaması. Zira çokça zaman bir belediye başkanının akrabasının rant kapısına "kamu yararı" denilebildiği gibi kimi zamanlarda da seçimler öncesi oy toplamak için başvurulan bir kurtarıcı olabiliyor bu kavram. Levent Korkut oldukça soyut bir niteliği olan ve içeriği üzerinde herkesin farklı bir fikre sahip olduğu böyle bir kavramın hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında kullanılmasının sorunlar yaratabileceğini vurguluyor. Hakemli bir makale olan "Temel Hak ve Özgürlüklerin Bir Sınırlama Nedeni Olarak Kamu Yararı Kavramı" adlı eserinde öncelikle bu kamu yararı kavramının neyi ifade ettiğini filozoflara ve akademisyenlere atıflar yaparak okuyucuya entelektüel bir lezzet sunuyor. Hobbes, Hume, Aristo, Platon, Hegel, Marx, Bentham, Barry fikirlerine yer verilen isimlerden birkaçı. 3 farklı grupta (üstünlük teorileri, ortak yarar teorileri, tekçi teoriler) "kamu yararı" kavramını analiz eden Korkut, bu kavramın temel hakların sınırlanmasında oldukça bulanık bir ölçüt olduğunu ortaya koyuyor. Günün sonunda ise onlarca filozof ve düşünürün fikirlerini değerlendirdiği makalesinde, bir liberal olan Norman Barry'nin kamu yararı hakkındaki fikirlerini temel hak ve özgürlüklerle en uyumlu olan yaklaşım tarzı olarak gördüğünü nedenleri ile açıklıyor.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt