Bilal Sambur
Yazar hakkında:
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktorasını Birmingham Üniversitesi'nde "Gazali, Ataullah el İskenderi ve Muhammed İkbal Bağlamında Din Psikolojisinde İbadet" başlıklı çalışması ile 2001 yılında tamamlamıştır. Sambur'un din özgürlüğü, İslâm ve demokrasi, Hıristiyan teolojisi, modern İslâm düşüncesi, İslâm mistisizmi, dünya dinlerinde ruhaniyet, dinler-arası ilişkiler, din ve küreselleşme konularında çalışmaları bulunmaktadır. Sivildüşünce.com, Stratejikboyut.com gibi çeşitli sitelerde yazarlık yapan Sambur, Liberal Düşünce Topluluğu'nun Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi'nin direktörüdür.
Yazarla iletişime geçmek için:
bsambur@yahoo.co.uk


Yazara Ait Makaleler
Alevi sorununu etraflıca inceleyen Bilal Sambur, "tarih, teoloji ve tanım" olmak üzere Alevi sorununun 3 önemli kaynağı olduğunu belirtiyor. 3T şeklinde ifade edilen bu temel sorunları detaylı ...
12 Eylül 1980 darbesi ile beraber zorunlu din dersi de öğrencilerin hayatına girdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da ortaya koyarak Bilal Sambur din eğitimi ve öğretiminin devletin ...
Bilal Sambur, dindar insanların liberalizme yönelttiği eleştirileri ikiye ayırıyor. Birinci eleştiri liberalizmin bireyi tanrılaştırması, ikinci eleştiri ise liberalizmin bireyi hiçbir ahlaki ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt