Aydın Yalçın
Yazar hakkında:
1920 yılında doğmuş olan Aydın Yalçın sadece Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli fikir adamlarından biri değil aynı zamanda Türkiye'de liberalizmin tanınmasına ve geniş kitleler tarafından bilinmesine neden olan Atilla Yayla'yı da liberal düşünürler ile tanıştıran kişidir. Yeni Forum dergisini Prof. Yalçın ile beraber çıkaran Prof. Yayla, hocası Yalçın için şu ifadeleri kullanmıştı: " Isaiah Berlin, Hayek, M. Friedman gibi isimleri ilk defa Yeni Forum'un yazı kurulu toplantılarında ve Hocayla özel sohbetlerimizde işittik."
Yalçın, 1970'lerin Türkiyesi'nde, kolektivist olmanın hem sağcılar hem de solcular için entelektüel dünyada kabul görmek olduğu bir zaman diliminde liberal değerleri bilen, piyasa ekonomisine inanan, bireysel özgürlük ve liberal demokrasiyi olumlayan ve liberal literatüre hakim olan ender fikir adamlarından biriydi.
Yükseköğrenimini Siyasal Bilgiler Okulu'nda yapmış olan Yalçın doktorasını 1951 yılında Londra Üniversitesi'nden aldı. Prof. Yalçın, 1954 yılında aralarında Turan Güneş ve Bülent Ecevit'in olduğu bir ekiple beraber Forum Dergisi'ni kurdu. Bu dergiye daha sonra Muammer Aksoy, Şerif Mardin, Mümtaz Soysal, Sadun Aren gibi isimler de katıldı.
Prof. Yalçın 1958-1960 yılları arasında, ziyaretçi profesör olarak, ABD'de Columbia Üniversitesi'nde ders verdi. Hürriyet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi kurucusu oldu ve ayrıca 1965-1973 yılları arasında milletvekilliği yaptı. AET-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi üyeliği yaptı.
Prof. Yalçın Forum Dergisi'ni 1979 yılından itibaren "Yeni Forum" adı altında çıkarmaya başladı. Yeni kadroda bu sefer genç akademisyenler Atilla Yayla ve Mustafa Erdoğan da vardı. Türkiye'nin liberal fikir hayatında oldukça önemli yeri olan Prof. Yalçın 1994 yılında vefat etti.


Yazara Ait Makaleler
Aydın Yalçın makalesinin sonunda makalesinin bir nevi özeti olarak şu cümleyi kullanıyor: "Faşizm özü itibariyle çoğulcu bir sistem olan demokratik ve liberal düzene karşıdır." Faşizmi ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt