Tibor Machan
Yazar hakkında:
Machan 1939 Macaristan doğumlu Amerikalı filozoftur. Auburn Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden emekli olan Machan, Chapman Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Ludwig von Mises Enstitüsü'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmış olan Machan'ın yüzden fazla makalesi ve otuzdan fazla kitabı bulunmaktadır. Birçok farklı ülkede iş etiği ve politik felsefe üzerine dersler vermiştir. Çalışmaları genellikle etik, politik felsefe ve doğal haklar üzerine yoğunlaşmıştır.
Machan liberteryenizmin sağ ya da sol kanat olarak ayrılmasını reddeder. Ona göre liberteryenizm doğası gereği bütün bireylerin barışçı eylemleri için politik özgürlüktür.
Yazarla iletişime geçmek için:
Machan@Chapman.edu


Yazara Ait Makaleler
Tibor R. Machan en insancıl, çevreye en duyarlı, insanın hırs, haset ve sahtekârlık gibi zaaflarını düzene sokan, zenginlere en az siyasi ve yasal güç veren, demokrasinin ön şartlarından ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt