Fuat Oğuz & Orhan Çakmak
Yazar hakkında:
Fuat Oğuz: Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yapan Doç. Dr. Fuat Oğuz, yüksek lisans ve doktorasını sırasıyla; Amerikan Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Karaelmas Üniversitesi, George Mason Üniversitesi ve New York Üniversitesi gibi pek çok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Şu anda Başkent Üniversitesi'nde Ekonomiye Giriş, Mikroekonomik Teori, Hukuk ve Ekonomi derslerine girmektedir. Devam eden çalışmaları arasında, ‘Can Law Impose Competition? A Critical Discussion and Evidence from the Turkish Experience' ve ‘Anayasa ve Ekonomi' yer almaktadır.

Orhan Çakmak:1973 Elazığ doğumludur. Lisansını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını "Vergiler ve Gelir Dağılımı" konusuyla Dokuz Eylül Üniversitesi, doktorasını "girişimcilik" konusunda Hacettepe Üniversitesi'nde yapmıştır. Farklı üniversitelerde Türkiye Ekonomisi, Türk Vergi Sistemi, Devlet Bütçesi, İktisadi Düşünce Tarihi, Maliye Politikası, Kamu Finansman Politikası, Kamu Harcama Hukuku, Kamu Ekonomisi ve Endüstri İktisadı derslerini lisans ve lisansüstü düzeyde vermiştir. 2004-2006 yılları arasında TOBB Başkanlık müşavirliğini yapmış, TOBB bünyesinde oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri kurucu müdürü olmuş ve AB normlarına uygun olarak NACE sınıflandırmasına göre oluşturulmuş 52 farklı sektörün koordinatörlüğünü yürütmüştür. Orhan Çakmak, Halen Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda öğretim üyesidir.
Yazarla iletişime geçmek için:
foguz@baskent.edu.tr, orhancakmak@hotmail.com


Yazara Ait Makaleler
Devletin ekonomiye müdahalesinin (regülasyon) servet yaratmadığı, aksine var olan serveti belli kesimlere rant olarak sunduğu artık bilinmeyen bir gerçek değildir. Fuat Oğuz ve Orhan Çakmak ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt