Lao-Tzu
Yazar hakkında:
Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur.
Laozi Çin efsanelerine göre milattan önce 6. yüzyılda doğmuştur. Akademisyenler ise, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olabileceğini söylerler. Mitolojiye göre, Laozi'nin annesi nurdan gebe kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, aksakallı bir çocuk doğurmuş. Bazı araştırmacılara göre, bu gibi uydurma hikâyelerin çoğu Budizm'den sonra Budist hikâyelerine rağbet için yazılmıştır.
Ekonomist Murray Rothbard'a göre Lao-Tzu ilk liberteryendi. Lao-Tzu'nun görüşleri F. A. Hayek'in kendiliğinden düzen teorisine benzemektedir. James A. Dorn da diğer birçok 18. yüzyıl liberali gibi Lao Tzu'nun devletin minimum rolü ile bireylerin kendiliğinden en iyi sosyal ve ekonomik uyumu yakalayacağı görüşünü savunduğunu söyler.


Yazara Ait Makaleler
Özgürlük tutkunu insanlar mümkün mertebe devletin ya da devlet aygıtlarının hayata müdahalede bulunmamasını isterler. Hem insan haklarının gelişmesi için hem de zenginleşebilmemiz için ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt