Entelektüeller ve Sosyalizm
Çevirmen:
Mustafa Demirci
Yazar Hakkında:
1899'da Viyana'da doğmuştur. I. Dünya Savaşı sonrası sosyal bilimlere yönelerek Viyana Üniversitesi'nden 1921'de hukuk, iki sene sonra da siyaset bilimi doktorası almıştır. Ludwig von Mises'ten etkilenerek liberalizm disiplinini iktisat ve siyaset felsefesi gibi birçok alanda savunan düşünür, serbest piyasa fikrinin felsefi savunucularındandır. Avusturya İktisat Okulu'nun 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Hayek, 1974'te Nobel Ekonomi Ödülü'nü rakibi Gunnar Myrdal ile paylaşmıştır. Merkezi ekonomik planlamanın insanların özgürlüklerini ve ihtiyaçlarını kısıtlayacağı tezini vurgulamış, çoğulculuğu ve iktisadi sübjektivizmi savunmuştur. Kölelik Yolu (The Road of Serfdom) bu savununun sembolleşen eserlerinden olmuş ve zamanın dünya liderlerini etkilemiş eserlerden biridir.
Yazar ve Eserleri Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin:
http://hayekcenter.org/
http://www.thehayekprophecies.com/
Yayınlandığı Kaynak:
Liberal Düşünce Dergisi
Yayınlandığı Tarih:
Kış 2004
Yayın Evi:
Liberte Yayınları, Ankara
Sayı:
33
Sayfa:
27-40
Makale Hakkında:
"Neden entelektüellerin önemsenecek kadar ciddi bir oranı, yaşattığı onca açlığa, sefalete, insan hakları ihlallerine rağmen sosyalist bir dünya hayali kuruyor?" Hayek'in "Entelektüeller ve Sosyalizm" makalesi bu soruya verilen güzel bir cevap niteliğinde. Hayek öncelikle tipik bir entelektüelin hangi özelliklere sahip olduğunu, onu "entelektüel" diye adlandırmamızın sebeplerinin ne olduğunu, ve bu sınıfın seçimlerinin neden birçok kişiyi etkilediğini açıklıyor. Hayek detaylı bir "entelektüel" tanımı verdikten sonra, bir entelektüelin sosyalizm gibi devletçi ve özgürlük karşıtı bir sisteme meyletmesinin altında yatan sebepleri paylaşıyor okuyucu ile. Son olarak da liberallere kendi özgürlükçülüklerinden taviz vermeden entelektüellerin böyle bir desteğini nasıl sağlayabileceklerini anlatıyor. 21. yüzyılın hemen başında, sadece çok önemli filozofların ya da birkaç akademisyenin değil, binlerce genç üniversitelinin, onlarca düşünce kuruluşunun ve de saygın entelektüellerin kendi fikirlerini tanımlamak için kullandığı "liberal" kelimesi, Hayek'in yarım asır önceki önerilerinin hayatın içinde kendisine yer bulduğu şeklinde yorumlanabilir.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt