Özgürlük, Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme
Yazar Hakkında:
Metin Toprak: 20 Şubat 1966 Göle (Ardahan) doğumlu. Göle 100. Yıl Lisesinden 1983 ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı fakültede tamamladı. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda Uzman Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atandı. 1996 yılında YÖK doçenti oldu. Kara Harp Okulu'nda bir yıl süreyle öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çankaya Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde birer dönem ders verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Georgetown Üniversitesi'nde (ABD, Washington DC) bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir.

Ömer Demir: 1963 yılında doğdu. 1988'de ODTÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nde Lisans, 1990 yılında da Yüksek Lisans derecesi aldı. 1993 yılında Doktor, 1996 yılında Doçent oldu. 1991-94 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi. 1994-2003 yılları arasında da Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.1994-1998 yılları arasında İİBF Dekan Yardımcılığı, 2000-2002 yılları arasında İktisat Bölümü Başkanlığı yaptı. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın kurulu ve hakem heyetinde yer almaktadır. Çok sayıda bilimsel makalenin yanı sıra, Bilim Felsefesi (1992, ilaveli üçüncü Baskı 2000); Sosyal Bilimler Sözlüğü, (1992, İlaveli Beşinci Baskı, 2002, Mustafa Acar ile beraber); Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, (Pete Winch'den çeviri, 1994); İktisat ve Yöntem,(1995); Kurumcu İktisat, (1996); İktisatta Yöntem Tartışmaları, (1996);Devlet, Piyasa ve Rekabet; İktisatta Seçme Yazılar, (derleme, 2000) ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi; Serbest Piyasa Devriminin Serüveni, (Metin Toprak vd. Beraber, 2001), Küresel Rekabette Etkin Devlet; Türkiye İçin Etkin Devlet Oluşturma İmkanı (2003), İktisat ve Ahlak (2003) isimli eserleri bulunmaktadır.
Yazarla İletişime Geçmek İçin:
mtoprak@ogu.edu.tr
Yayınlandığı Kaynak:
Liberal Düşünce Dergisi
Yayınlandığı Tarih:
Kış - Bahar 2002
Yayın Evi:
Liberte Yayınları, Ankara
Sayı:
25-26
Sayfa:
115-141
Makale Hakkında:
Yazarlarımız Metin Toprak ve Ömer Demir, bir ülkede yurttaşların sahip olduğu sivil özgürlükler, politik ve ekonomik haklar ile o ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve itibarlı bir ülke olup olmadığı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır diyorlar. Makalelerinin konusu da özgürlükler ve ekonomik performans ilişkisini küreselleşme çerçevesinde incelemek. İki temel modeli inceleyen (Özgürlükçü ve Güdümcü Modeller) yazarlar, hem zenginlik yaratmada hem de temel politik haklara sahip olma konusunda özgürlükçü modele (liberal) sahip ülkelerin tartışmasız üstünlüğünü rakamlarla ortaya koyuyorlar. Özgürlükçü modeli uygulayan (Batı Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya v.b.) ülkeler ile kayırmacı kapitalizm ya da sosyalist devletçiliğe sahip olan ülkeleri kıyaslayan yazarlar, özgürlüğün az olduğu ülkelerde toplumsal gelişmenin düşük, özgürlüğün yüksek olduğu ülkelerde ise gelişmenin daha fazla olduğunu grafikler ve istatistikler ile okuyucuya sunuyorlar.
Makaleleri okuyabilmek için bilgisayarınızda bir adet PDF okuyucu programının olması gerekmektedir. Bu tip bir programın güncel bir versiyonunu internetten bulabilirsiniz. Eğer internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız, buraya tıklayarak, işletim sisteminize uygun bir PDF okuyucu programı indirebilirsiniz.
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt