Ayn Rand
Yazar hakkında:
Ayn Rand Rus asıllı Amerikalı filozof, romancı, oyun yazarı ve senaristtir. Ününü özellikle yüzbinlerce baskı yapan "Hayatın Kaynağı" ve "Atlas Vazgeçti" kitaplarına borçludur. Ayrıca objektivizm adını verdiği kendine özgü felsefi sistemin de kurucusudur.
1905 yılında doğan Rand, tarih ve felsefe eğitimini Rusya'da aldıktan sonra Amerika'ya göç etti. Senarist olarak Hollywood'da çalışan Rand'ın, kendisini ünlü eden kitabı "Hayatın Kaynağı" çıkana kadar başarısız birkaç roman denemesi daha olmuştu. Kendi felsefi sistemi olan objektivizmde, Rand bilgiye ulaşmak için tek yolun aklı olduğunu belirtiyor. Bireylerin kendilerini toplum için feda etmesinin ahlaklı olmadığını düşünen Rand'ın fikirleri ve eserleri akademik dünyada çoğu kez küçümsenmiş ve de ciddiye alınmamıştır. Ancak özellikle liberaller arasında büyük bir saygınlığı olan Rand'ın dünya üzerinde hem kendisinin hem de felsefesi objektivizmin yüzbinlerce takipçisi vardır.
Yazar ve Eserleri Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin:
http://www.aynrand.org


Yazara Ait Makaleler
İnsanlar arasında altruizm (diğergamlık), yani insanın başkalarının iyiliği için kendi hayatını feda etmesi iyi bir erdem olarak kabul edilir. Özellikle kolektivistler tarafından bu ahlak ...
Ayn Rand, bireyler arasındaki sorunlarda kaba kuvvet çözüm olarak kabul edilmiyorsa (edilmemeli ise), haklarımızı nesnel bir kurallar sisteminde koruma görevi taşıyan hükümetlere –kurumlara- ...
"Tamamen hür bir toplumda devleti finanse etmenin doğru yöntemi ne olmalıdır?" sorusuna yanıt arıyor Ayn Rand. Devletin halkın efendisi değil hizmetkârı olarak görülmesi gerektiğini savunan ...
Ayn Rand "bireysel haklar" kavramını anlamsız buluyor. Çünkü ona göre "aslında hiçbir 'ekonomik hak' yoktur, hiçbir 'kolektif hak' yoktur, hiçbir 'kamu çıkarı hakkı' yoktur. 'Bireysel haklar' ...
Tabiatın sınırlı kaynakları ve insanın sınırsız arzularının yan yana gelmesi ile bireyler ve toplumlar arasında rekabet ve çatışma çıkacağı varsayılır. Hâlbuki Ayn Rand "objektivist" ...
"Niçin Elvis Presley Einstein'dan daha fazla para kazansın? Kapitalizm ile kolektivizm arasındaki fark nedir? Komünist Sovyetler Birliği'nde neden milyonlarca insan açlıktan öldü? Kapitalizm neden ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt