Vahap Coşkun
Yazar hakkında:
Vahap Coşkun, lisans ve yüksek lisansını Dicle Üniversitesi'nden almış, doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde yapmıştır. "İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil" (Liberte Yayınları 2007) ve "Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu" başlıklı iki kitabın yazarı olan Coşkun, "Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı" (Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Diyarbakır Barosu Yayını, 2009) başlıklı kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanmış, birçok televizyon programına uzman olarak davet almış olan Coşkun, halen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmalarına devam etmektedir.
Yazarla iletişime geçmek için:
vcoskun@sde.org.tr


Yazara Ait Makaleler
Vahap Coşkun'un "İnsan hakları ve Liberalizm" kitabından alıntıladığımız bölümün son paragrafı "Bugün Türkiye'nin, siyasal ve ekonomik yapısını çağdaş standartlara ulaştıramamış, ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt