Milton Friedman
Yazar hakkında:
The Economist dergisinin "20. yüzyılın ikinci yarısının en etkili ekonomisti" olarak tanımladığı Milton Friedman Nobel Ekonomi Ödüllü Amerikalı ekonomist, istatikçi, akademisyen ve yazardır. Columbia Üniversitesi'nden doktorasını almış ve ardından 30 yıldan fazla bir süre Chicago Üniversitesi'nde hocalık yapmıştır. Burada kendisi de dahil olmak üzere birkaç Nobel Ödüllü akademisyeni içinden çıkartan Chicago Ekonomi Okulu'nu kuran Friedman Amerika'nın eski başkanlarından Ronald Reagan'a danışmanlık yapmıştır. Friedman'ın özellikle serbest piyasa ekonomisini ve devletin ekonomiye sınırlı müdahalesini savunduğu görüşleri sadece Batı dünyasının liderlerini ya da karar alıcılarını değil, aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri ile Uzak Asya liderlerini de etkilemiştir. Zorunlu askerliğe karşı çıkan Friedman'ın hem siyasi hem de ekonomik görüşleri 1960'lı yıllarda birçok çağdaşı tarafından eleştirilmiş olsa da 2006 yılında öldüğünde geride özgürlük mücadelesi verenlere yol gösterecek büyük bir külliyat ve fikirleri ile etkilemiş olduğu yüzlerce siyasi karar alıcı ve danışman bırakmıştır.
Yazar ve Eserleri Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin:
http://www.edchoice.org/


Yazara Ait Makaleler
Bu makale Milton Friedman'ın "Kapitalizm ve Özgürlük" adlı kitabının sonuç bölümüdür. Tüm kitap ile tutarlı bir şekilde Friedman, hükümetlerin ekonomiye müdahalesinin yaratacağı yıkımdan ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt