Atilla Yayla
Yazar hakkında:
1957'de Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi'nde ekonomi lisansından sonra aynı üniversitede 1983'de kamu yönetimi mastırını, 1986'da da siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde çalışmalarına devam etti. Meslek hayatı boyunca Londra Üniversitesi, George Mason Üniversitesi, Buckingham Üniversitesi gibi önemli okullarda ders vermiş olan Yayla ayrıca 1994 senesinde bir grup arkadaşıyla akademik çalışmalar yaptığı Liberal Düşünce Topluluğu'nu kurdu.
Günümüz Türkiye'sinde liberal düşüncenin gelişimine büyük etki eden Yayla'nın ayrıca Türk Demokrasi Vakfı, Mont Pelerin Cemiyeti, Yorktown Internet University ve Center for New Europe Türk Siyasi İlimler Derneği'nde üyeliği ve çalışmaları bulunmaktadır. Liberal Düşünce Topluluğu'nun yayımladığı "Liberal Düşünce" ve "Piyasa" dergilerinin uzun dönem editörlüğünü yapmış olan Yayla, Türkiye'de Liberalizm fikrinin gelişmesine neden olan en önemli figürlerinden biridir.
Yazarla iletişime geçmek için:
atillayayla@yahoo.com


Yazara Ait Makaleler
Özgürlük düşkünü insanların nasıl sağlıklı ve sağlam bir demokrasi anlayışına sahip olması gerektiğini anlatan Atilla Yayla, dünya siyasi tarihinden örnekler vererek demokrasinin - ...
"Hiçbir beşeri gücün hiçbir şey adına –din, ideoloji, bilim, çağdaşlık, aydınlanma, laiklik, cumhuriyet, yeryüzü cenneti, ölümsüz liderler vs.- insanların ifade özgürlüğünü keyfi ...
Bu makale Türkiye'de çok önemli bir boşluğun doldurulmasına öncü olmuştur. Kemalizmi liberal perspektiften "sistematik" şekilde inceleyen ve değerlendiren Atilla Yayla'nın bu eseri Kemalizmin ...
Atilla Yayla, siyasi sistem tercihi liberal demokrasi olan biri olarak, Kürt Sorunu'nu liberal perspektiften yorumlayıp, yine aynı ideolojik tercihi ile kimi öneriler ortaya atıyor. Her şeyden önce ...
Özellikle 1990lı yıllar itibari ile sadece ekonomi değil toplumu ilgilendiren her konuda eğer olumsuz bir şeyden bahsedilecekse bunu piyasa ekonomisine mal etmek bir moda halini aldı. Atilla Yayla ...
"Özgür Toplumun Değerleri" çalışmasında yer alan makalelerin yayım hakları her bir makale için o makaleyi yayımlayan yayınevine aittir.
Makalelerin kullanım hakları için yayınevleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

İletişim için iletisim@ozgurtoplumundegerleri.com adresini kullanabilirsiniz.
powered by tolgakurt